Django

来自Gea-Suan Lin's Wiki
跳到导航 跳到搜索

Django是一套Python上的网页开发框架。

安装

一般建议直接用pip安装django。

设定

建议套用Jinja2样板引擎(这边可以搭配django-jinja,设定起来会比较方便),而非Django内建的样板引擎。

外部链接